ISO 9001:2015 ZAHTEVI STANDARDA

O OBUCI

Primarni cilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa zahtevima standarda, kako bi na pravi način razumeli zahteve i razrešili dileme oko njihovog tumačenja, kao i metoda njihove primene i uključenja u upravljački sistem.

Ovaj kurs je namenjen svim članovima organizacija koje poseduju ili nameravaju da uvedu standard ISO 9001:2015.

Po završetku kursa, polaznici stiču mogućnost da:

 • Shvate doprinos ISO 9001 kontinuiranom unapređenju organizacije
 • Razumeju procesni pristup i primene ga u poslovanju
 • Razumeju i primene zahteve standarda i principe menadžmenta
 • Upoznavanje sa standardima serije ISO 9000 – ciljevi, struktura i sadržaj standarda kvaliteta;
 • Principi menadžmenta kvalitetom;
 • Procesni model sistema menadžmenta kvalitetom;
 • Analiza i interpretacija standarda;
 • Unapređenje i oprimizacija sistema i procesa
 • PDCA ciklus
 • Kontekst organizacije
 • Liderstvo
 • Planiranje
 • Podrška
 • Realizacija operativnih aktivnosti
 • Vrednovanje performansi
 • Poboljšavanje.

Zainteresovani ste za ovu obuku?