ISO 14001:2015 ZAHTEVI STANDARDA

O OBUCI

Kako bi kompanije izgradile sistem menadžmenta zaštitom životne sredine i unapređivale ga, neophodno je znanje o standardima serije ISO 14000. Prema tome, ovaj kurs je namenjen svim članovima organizacija koje poseduju ili nameravaju da uvedu standard ISO 14001:2015.

Primarni cilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa zahtevima standarda, kako bi na pravi način razumeli zahteve ovog standarda i razrešili dileme oko njihovog tumačenja i metoda njihove primene i uključenja u upravljački sistem.

Po završetku kursa, polaznici stiču mogućnost da:

 • Shvate doprinos ISO 14001 kontinuiranom unapređenju organizacije;
 • Razumeju procesni pristup i primene ga u poslovanju;
 • Razumeju i primene zahteve standarda i principe menadžmenta.
 • Upoznavanje sa standardima serije ISO 14000– ciljevi, struktura i sadržaj standarda kvaliteta;
 • Procesni model;
 • Analiza i interpretacija standarda;
 • Procena aspekata životne sredine i njihov uticaj;
 • Prevencija opasnosti i vanrednih situacija
 • PDCA ciklus
 • Kontekst organizacije
 • Liderstvo
 • Planiranje
 • Podrška
 • Realizacija operativnih aktivnosti
 • Vrednovanje performansi
 • Poboljšavanja
 • Aneks A: Uputstvo za korišćenje
 • Interpretacija i podrška (iz ISO14004:2015)

Zainteresovani ste za ovu obuku?