ISO 14001:2015 INTERNI AUDITOR

O OBUCI

Na ovom kursu će biti predstavljeni mogući načini za odgovore na zahteve nove verzije standarda.
Kurs je prvenstveno namenjen kompanijama koje već imaju primenjen standard 14001:2015, kao i svim rukovodiocima, menadžerima kvaliteta, zaposlenima koji su uključeni u proces interne provere, i zaposlenima koji se bave sistemima menadžmenta.

Cilj kursa je da polaznicima predstavi izmene u novoj verziji standarda ISO 14001, kako bi spremni dočekali izmene i lakše i brže se prilagodili nastupajućim promenama. Kurs, takođe, ima za cilj da se kandidati osposobe za sprovođenje internih provera.

Po završetku kursa, polaznici stiču mogućnost da:

  • Praktično primene i vrše provere zahteva standarda ISO 14001 u svojim ili organizacijama svojih isporučilaca;
  • Razumeju procesni pristup i metode proveravanja procesa;
  • Shvate doprinos ISO 14001 kontinuiranom unapređenju organizacije.
  • Upoznavanje sa zahtevima novog standarda;
  • Poređenje zahteva postojećeg i novog standarda;
  • Predstavljanje programa za interne auditore;
  • Aktivnosti pre sprovođenja audita;
  • Sprovođenje audita;
  • Case study;

Zainteresovani ste za ovu obuku?