BIZNIS ANALITIČAR OSNOVNA OBUKA

O OBUCI

Biznis analitičar predstavlja jednu od ključnih uloga u procesu automatizacije. Ova obuka je namenjena osnovnom sagledavanju posla Biznis analitičara (BA) za RPA implementaciju. Nakon ove obuke polaznici će biti sposobni da urade osnovnu procenu pogodnosti procesa za automatizaciju.

Po završetku obuke, polaznici stiču :

Znanje potrebno za analizu procesa i pripremu za RPA;
Umeće postavljanja pitanja i dobijanja pravih informacija o procesu;
Mogućnost da jasno odredite procese pogodne za automatizaciju;
Sposobnost uvezivanja više informacije iz organizacije u jednu celinu za RPA;

Šta je RPA;
Osnovni koraci biznis analize;
Alati i tehnike biznis analize;
Kako postavljamo pitanja;
Dokumenta koja prate RPA biznis analizu;
Objašnjenje procesa RPA analize i šta biznis analitičar treba da isporuči;
Radionice;

Zainteresovani ste za ovu obuku?