AGILNO UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U PRAKSI – SCRUM

O OBUCI

Obuka počinje objašnjenjem prelaska sa „waterfall“ na agilan pristup i davanjem pregleda agilnih okvira. Zatim se detaljnije posvećujemo SCRUM-u kao najčešće korišćenom okviru. Objašnjavamo osnove SCRUM-a i elaboriramo uloge i odgovornosti i ceremonije. Na kraju ove obuke, pokazaćemo vam jednu zanimljivu igru koja će vam dati uvid u organizaciju SCRUM tima i funkcionisanje kroz iteracije.

Po završetku obuke stičete znanje za:

  • Razumevanje agilnog načina i najbolje prakse
  • Saznajte više o SCRUM-u
  • Saznajte više o SCRUM ulogama i ceremonijama
  • Primijenite zanimljive Agile simulacije
  • Naučite kako da organizujete i poboljšate sastanke
  • Vežbajte situaciona pitanja, kao pripremu za razne sertifikate

Poglavlje 1. Prelazak iz vodopada u agilan

Poglavlje 2. SCRUM osnove

Poglavlje 3. SCRUM uloge

Poglavlje 4. SCRUM ceremonije

Poglavlje 5. Agilna simulacija

Zainteresovani ste za ovu obuku?