SISTEMI MENADŽMENTA

KONSALTING

SISTEMI MENADŽMENTA

Menadžment sistemi predstavljaju način na koji organizacija upravlja međusobno povezanim delovima svog poslovanja kako bi ostvarila svoje ciljeve. Ovi ciljevi mogu se odnositi na niz različitih tema, uključujući kvalitet proizvoda ili usluge, operativnu efikasnost, ekološke performanse, zdravlje i bezbednost na radnom mestu i još mnogo toga. Nivo složenosti sistema zavisi od konteksta svake organizacije. Naša usluga se fokusira na pružanje podrške klijentima u postizanju ciljeva njihovog sistema upravljanja i kontinuiranog poboljšanja istog.

01. ISO 9001

Sistem menadžmenta kvaliteta

02. ISO 14001

Sistem menadžmenta životnom sredinom

03. ISO 45001

Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

 

04. ISO 27001

Sistem menadžmenta bezbednošću informacija

 

05. ISO 50001

Energetski menadžment

 

06. ISO 22301

Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja

 

Želite da sarađujete sa nama?

ZATRAŽITE PONUDU