LEAN SIX SIGMA

USLUGE

LEAN SIX SIGMA

Lean Six Sigma je dokazana metodologija koja ima za cilj poboljšanje produktivnosti, povećanje zadovoljstva korisnika i smanjenje operativnih troškova. Podržavamo organizacije u njihovoj ambiciji da stalno poboljšavaju procese koristeći Lean i/ili Six Sigmu. Naš fokus je na praktičnoj primeni i izgradnji kulture u organizaciji.

ZAŠTO TO RADIMO?

Verujemo da kultura stvaranja rutine stalnih poboljšanja dovodi do perfekcije i održive organizacije.

ŠTA RADIMO?

Pomažemo organizacijama prenosom znanja u domenu Lean-a i Six Sigme o korišćenju alata koji podržavaju Lean i Six Sigmu, kao što su Value Stream Mapping, 5S, Poka Yoke, Kanban, Toyota Kata, A3, DMAIC i drugi u zavisnosti od potreba.

KAKO TO RADIMO?

Idenitifikacijom potreba klijenata i pretvaranjem tih potreba u kritične aktivnosti koje radimo zajedno sa klijentima. Radionicama, projektima, obukama i coachingom idemo ka željenom cilju.

Želite da sarađujete sa nama?

ZATRAŽITE PONUDU