O ISO 50001

ISO 50001 je međunarodni standard kojim se definišu zahtevi i smernice za razvijanje, implementaciju, održavanje i kontinuirano poboljšavanje sistema upravljanja energijom. Primenom ovog standarda organizacije će biti u mogućnosti da prošire odgovornost prema životnoj sredini sprovođenjem sistemskog pristupa u postizanju stalnog poboljšavanja energetskih performansi koji obuhvata energetsku efikasnost kao i korišćenje i potrošnju energije.

Standard ISO 50001 je primenljiv na svaku organizaciju, svih vrsta i veličina. Uvođenjem standarda ISO 50001, organizacije će moći da prate i analiziraju potrošnju energije. Na ovaj način organizacije će moći  adekvatnom potrošnjom energije da utiču na zaštitu životne sredine, smanjenje  troškova energije, emisiju ugljen dioksida.

Po završetku obuke polaznici će biti u stanju da:

 • Poboljšaju energetske performanse;
 • Kontrolišu i smanje troškove energije;
 • Smanje negativan uticaj na životnu sredinu;
 • Poboljšaju kredibilitet u javnosti o energetskoj svesnosti.
 • Snimanje stanja;
 • Definisanje akcionog plana;
 • Sprovođenje akcionog plana;
 • Upravljanje projektom u agilnom okruženju;
 • Sprovođenje internog audita;
 • Obuka zaposlenih;
 • Podrška pri sprovođenju preispitivanja od strane rukovodstva.

Zainteresovani ste za ovu obuku?