O ISO 45001

Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – ISO 45001 je međunarodni standard koji određuje zahteve i omogućava organizacijama da proaktivno poboljša svoje performanse na polju bezbednosti i zdravlja na radu, radi sprečavanja povreda kako internih tako i eksternih zainteresovanih strana.

ISO 45001 je pogodan za sve tipove organizacija koji žele da postanu efikasnije u upravljanju i smanjenju nezgoda na radnom mestu. Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu pruža okvir organizacijama da podstaknu pravilno i efikasno upravljanje OH&S na radnom mestu. Imajući jasno definisan sistem za prepoznavanje i kontrolu rizika po zdravlje i bezbednost, organizacije su u mogućnosti da minimiziraju rizike po svoju radnu snagu i posetioce ili spoljne izvođače u svojim prostorijama. Okvir standarda ISO 45001 može se koristiti kroz pristup (PDCA) za kontinuirano unapređivanje

ISO 45001 dizajniran je da bude kompatibilan sa ostalim standardima i specifikacijama sistema upravljanja, kao što su ISO 9001, ISO 22000, ISO 17025, ISO 27001, ISO 14001 i drugi ISO standardi menadžmenta . Mogu se integrisati neprimetno kroz sistem integrisanog menadžmenta.

 • Veću brigu o zdravlju zaposlenih i smanjen broj povreda na radu
 • Zadovoljstvo kupaca – isporukom proizvoda koji dosledno ispunjavaju zahteve kupaca, istovremeno čuvajući njihovo zdravlje i imovinu
 • Smanjeni operativni troškovi – smanjenjem vremena prekida zbog incidenata i lošeg zdravlja i smanjenjem troškova povezanih sa pravnim taksama i naknadama
 • Poboljšani odnosi sa zainteresovanim stranama – očuvanjem zdravlja i imovine osoblja, kupaca i dobavljača
 • Usklađenost sa zakonom – razumevanjem kako zakonski i regulatorni zahtevi utiču na organizaciju i njene kupce
 • Poboljšano upravljanje rizikom – jasnom identifikacijom potencijalnih incidenata i primenom kontrola i mera
 • Snimanje stanja;
 • Definisanje akcionog plana;
 • Sprovođenje akcionog plana;
 • Upravljanje projektom u agilnom okruženju;
 • Sprovođenje internog audita;
 • Obuka zaposlenih;
 • Podrška pri sprovođenju preispitivanja od strane rukovodstva

Zainteresovani ste za ovu uslugu?