O ISO 26000

Uputstvo o društvenoj odgovornosti – ISO 26000 je standard koji obezbeđuje uputstva kojim se ističe značaj društveno odgovornog ponašanja.

ISO 26000 sadrži smernice koje su na dobrovoljnoj osnovi, ali ne sadrži i same zahteve. Ovaj standard je namenjen za sve organizacije, svih veličina i vrsta.

Standard ISO 26000 obezbeđuje organizacijama da svoje ponašanje i odluke usmere na način koji će da osigura organizacijama da posluju društveno odgovorno. Organizacije teže ka održivom razvoju koji ne znači samo zadovoljstvo korisnika njihovim proizvodima i uslugama, već i usmeravanje organizacije na isporuku priozvoda i usluga bez ugrožavanja životne sredine.

Cilj obuke je podizanje svesti polaznika o značaju održivog razvoja kao i ukazivanje na to da na krajnji učinak i sposobnost organizacije za kontinuirano efektivno delovanje, značajno utiče učinak same organizacije u odnosu na društvo u kome deluje, kao i uticaj na životnu sredinu.

Po završetku obuke polaznici će biti u stanju da:

  • Ostvare konkurentsku prednost usmeravajući se na društveno odgovorno poslovanje;
  • Povećaju kredibilitet organizacije i poverenje javnosti;
  • Upravljaju društvenim ili ekološkim problemima;
  • Povećaju sposobnost privlačenja i zadržavanja zaposlenih kao i krajnjih kupaca ili korisnika.
  • Snimanje stanja;
  • Definisanje akcionog plana;
  • Sprovođenje akcionog plana;
  • Upravljanje projektom u agilnom okruženju;
  • Sprovođenje internog audita;
  • Obuka zaposlenih.

Zainteresovani ste za ovu obuku?