O ISO 22000

Sistem menadžmenta bezbednošću hrane – ISO 22000 je prvi međunarodni standard za menadžment bezbednosti hrane (FSMS – Food safety management systems) razvijen u saradnji FSSCa (The Foundation for Food Safety Certification) i Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Ovaj standard je karakterističan za sve organizacije koje proizvode, prerađuju i isporučuju hranu, koji su deo lanca proizvodnje i prometa hrane.

Standard ISO 22000 se bavi analizom velikog broja spoljnih faktora i opasnosti koji mogu negativno da utiču na bezbednost hrane, a ujedno i na proizvodni proces, zaposlene i poslovni rezultat.

Primena ovog standarda omogućiće organizacijama da obezbede kontrolu proizvoda kao i da spreče nastanak neispravne hrane, čije posledice mogu biti dosta ozbiljne. ISO 22000, takođe, obezbeđuje organizacijama analizu rizika na višem nivou, što rezultira efikasnijim merama kontrole.

Po završetku obuke polaznici će biti u stanju da:

 • Poboljšaju kvalitet finalnih proizvoda;
 • Povećaju bezbednost hrane;
 • Steknu poverenje potrošača, uz to i njihovu lojalnost;
 • Ispravno definišu sva neophodna pravila u slučaju vanrednih situacija;
 • Analiziraju rizike na takav način, koji će da omogući adekvatno upravljanje njima;
 • Odaberu odgovarajuće preventivne mere kojima će uticati na povećanje bezbednosti.
 • Snimanje stanja;
 • Definisanje akcionog plana;
 • Sprovođenje akcionog plana;
 • Upravljanje projektom u agilnom okruženju;
 • Sprovođenje internog audita;
 • Obuka zaposlenih;
 • Podrška pri sprovođenju preispitivanja od strane rukovodstva.

Zainteresovani ste za ovu uslugu?