O ISO 20000-1

Upravljanje uslugama – ISO/IEC 20000-1 (deo 1) je međunarodni standard koji određuje zahteve za efikasan sistem menadžmenta uslugama. U njemu su definisani „zahtevi za uspostavljanje, sprovođenje, održavanje i kontinuirano unapređenje sistema menadžmenta uslugama (SMS)“. Zahtevi navedeni u ovom standardu uključuju planiranje, dizajn, tranziciju, isporuku i unapređenje usluga kako bi se zadovoljili zahtevi usluge i isporučila vrednost klijentima.

ISO/IEC 20000 omogućava organizacijama da pokažu da su njihovi procesi usklađeni sa najboljom međunarodnom praksom za sistem menadžmenta uslugama, tako što nudi konkurentsku prednost i pruža sigurnost klijentima da će njihovi zahtevi biti ispunjeni. Takođe standard ISO/IEC 20000, ima svoje korene u uspostavljenim internacionalnim okvirima upravljanja uslugama, posebno u ITIL-u.

Novo izdanje ISO/IEC 20000 objavljeno je 15. septembra 2018.godine i potpuno je revidirana verzija prethodnog izdanja ISO/IEC 20000: 2011. Sa ažuriranjem standarda ISO/IEC 20000 sa formom Annex SL, uvedeni su novi zahtevi (na primer u oblastima planiranja i isporuke usluga), neki sadržaj je uklonjen (kao što je upućivanje na metodologiju „PDCA“), a nekoliko klauzula je refrazirano u poslednjem izdanju standarda ISO/IEC 20000-1. Na ovaj način, dizajniran je tako da bude kompatibilan sa ostalim standardima i specifikacijama sistema menadžmenta, kao što su ISO 9001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 17025, ISO 27001, ISO 14001 i drugi ISO standardi, kako bi se mogli integrisati neprimetno kroz sistem integrisanog menadžmenta.

 • Kredibilnost i konkurentska prednost – ISO 20000 je dokaz da organizacija pokazuje pouzdanost i visok kvalitet usluge.
 • Pristup tržištima – Mnoge organizacije, na primer u javnom sektoru, propisuju poštovanje ISO 20000 uslova za saradnju.
 • Veća produktivnost – ISO 20000 prati najbolje prakse upravljanja uslugama. Usklađenost sa ISO 20000 na taj način omogućava organizacijama da pruže efektivne i efikasne usluge.
 • Stalno poboljšanje – Usklađenost sa ISO 20000 znači da organizacija ima snažne procese za stalno unapređenje, što je od suštinskog značaja za bilo koji posao da bude uspešan na duži rok.
 • Snimanje stanja;
 • Definisanje akcionog plana;
 • Sprovođenje akcionog plana;
 • Upravljanje projektom u agilnom okruženju;
 • Sprovođenje internog audita;
 • Obuka zaposlenih;
 • Podrška pri sprovođenju preispitivanja od strane rukovodstva

Zainteresovani ste za ovu uslugu?