O FSC CoC

FSC CoC (Sistem nadzornog lanca) – ovim sertifikatom se daje garancija da drvo do krajnjih korisnika dolazi uz veliku meru opreza, sa tačno definisanim lancem, od sertifikovane šume, preko obrade i same proizvodnje. On obuhvata niz zahteva iz oblasti kvaliteta, socijalne sfere kao i ekologije.

FSC CoC standard je namenjen sledećim grupama: pilane, drvoprerađivačka industrija, drvna industrija i trgovina, papirna industrija i trgovina i izdavačke kuće i štamparije.

Primena ovog standarda obezbeđuje organizacijama da daju garanciju krajnjim korisnicima, kojim se povećava njihova sigurnost i lojalnost. Tačno se zna kako je tekao proces prerade drveta, od same seče šuma pa do odgovorne prerade i proizvodnje, čime se obezbeđuje sledljivost.

Postavljanjem FSC logoa šalju se informacije korisnicima o tome da je drvo, koje je ugrađeno u određen proizvod, prošlo kroz strog nadzorni lanac. Prikazivanjem ovih nalepnica organizacije pokazuju brigu za šumska bogatstva čime lakše prilaze tržištu.

Po završetku obuke polaznici će biti u stanju da:

 • Smanje troškove kroz racionalno upravljanje drvetom kao sirovinom;
 • Povećaju kredibilitet na domaćem i stranom tržištu;
 • Smanje troškove energije za grejanje;
 • Učine organizaciju prepoznatljivom po društvenoj i ekološkoj odgovornosti.
 • Snimanje stanja;
 • Definisanje akcionog plana;
 • Sprovođenje akcionog plana;
 • Upravljanje projektom u agilnom okruženju;
 • Sprovođenje internog audita;
 • Obuka zaposlenih;
 • Podrška pri sprovođenju preispitivanja od strane rukovodstva.

Zainteresovani ste za ovu obuku?