O BRC FOOD

Sistem menadžmenta bezbednošću hrane – BRC Food je tehnički standard za hrenu. Britanska komora maloprodaje (BRC) je razvila BRC tehnički standard koji je prvenstveno bio namenjen za kompanije koje snabdevaju maloprodaje prehrambenim proizvodima koji su brendirani, međutim primena se proširila na druge sektore prehrambene industrije kao što su proizvodnja aditiva i sastojaka hrane.

Ovaj standard pomaže organizacijama da ispune sve zakonske obaveze i da na adekvatan način zaštite potrošače.  Može da se koristi za osiguranje dobre higijenske prakse isporučilaca.

Cilj obuke je da podigne nivo znanja polaznika o mogućnostima podizanja kvaliteta sistema za proizvodnju koji će dovesti do uvođenja dobre proizvodne prakse.

Po završetku obuke polaznici će biti u stanju da:

 • Poboljšaju postojeću tržišnu poziciju;
 • Poboljšaju konkurentnost organizacije;
 • Povećaju usklađenost poslovanja sa zahtevima domaćih, stranih i međunarodnih zakona i propisa;
 • Poboljšaju odnos sa klijentima, partnerima i investitorima.
 • Snimanje stanja;
 • Definisanje akcionog plana;
 • Sprovođenje akcionog plana;
 • Upravljanje projektom u agilnom okruženju;
 • Sprovođenje internog audita;
 • Obuka zaposlenih;
 • Podrška pri sprovođenju preispitivanja od strane rukovodstva.

Zainteresovani ste za ovu obuku?