AGILNO UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

O USLUZI

Agilno upravljanje projektima predstavlja odgovor na okruenje koje se stalno menja i način kako da se na optimalan način adaptiramo tim promenama.

Naša usluga obuhvata identifikaciju neke od agilnih metodologija koja bi najviše odgovarala organizaciji, kao što su Scrum, KanBan, DSDM, Managmenet 3.0, XP i slične.

Nakon mapiranja metodologije i modifikacije iste, krećemo u implementaciju i menadžment promenama koje kao krajnji cilj ima agilniju orgaznaciju sa fokusom na agilno upravljanje projektima.

Naši eksperti imaju dugogoišnje iskustvo u primani agilnih metodologija i transformaciji kompanija sa klasičnog „waterfall“ pristupa ili drugih tradicionalnih način na agilne metodologije.

USluga obuhvata dugoročan strateški angažman kako bismo zajednički ostvarili željene rezutlate.

Zainteresovani ste za ovu uslugu?